Witaj Gość!   [ Logout ]    
Działalność Koła
Dane adresowe - kontakt
 Egzaminy na kartę wędkarską
Nasze finanse

Władze Koła
rozliczenie pracy Zarządu

 Zarząd I kadencji 2003-2005
 Zarząd II kadencji 2005-2009
 Zarząd III kadencji 2009-2013
 Zarząd IV kadencji 2013-2017

Użytkownicy
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: foundationschool
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 528

Na stronie:
Gości: 1
Użytkowników: 0
Razem: 1

Informacje i komunikaty
Wody górskie (info)
 Schemat Pilchowic

Nasi sponsorzy

Kącik Wędkującej Młodzieży

Przyjaciele Grodzkiego

Karkonoski Klub Wędkarski
Recenzje z zawodów
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Katowic
· Spinningowe Grand Prix Polski - Boleń Odry
· Spinningowe Grand Prix Polski - Sandacz Turawy
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Sanu

Sprawozdanie Zarządu I kadencji.
2003 - 2005Koło Grodzkie PZW w Jeleniej Górze powstało 26 marca 2003 roku

Zarząd Koła Grodzkiego I kadencji:

1. Jarosław Krempa - Prezes Zarządu Koła
2. Marek Ciemny
3. Zbigniew Czarny
4. Ewa Stępkowska - Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

1. Tomasz Kozar - Przewodniczący Komisji
2. Marek Siemek
3. Tomasz Polański

Rzecznik Dyscyplinarny:

1. Przemysław Jedliński
Sprawozdanie I Zarządu Koła Grodzkiego w Jeleniej Górze

marzec 2003 - marzec 2004

Pierwszy rok działalności Koła Grodzkiego służył głównie ukonstytuowaniu jego istnienia. Podejmowane uchwały zmierzały do stworzenia sprawnego mechanizmu działania. Mimo to, od samego początku zakładano, że Koło Grodzkie wyjdzie poza utarte związkowe schematy. Zaraz po zarejestrowaniu działalności wprowadziliśmy:

1. Sprawny mechanizm dystrybucji opłat wędkarskich.
Po raz pierwszy w historii PZW w Jeleniaj Górze opłat za wędkowanie można dokonać w sklepach wędkarskich, przez sześć dni w tygodniu.

2. System informacji. Ogłoszenia w sklepach wędkarskich, prasie i powstanie pierwszego jeleniogórskiego serwisu internetowego.

3. Reżim wydatków i jawność finansów. Jako pierwsze koło wędkarskie w okręgu jeleniogórskim całkowicie zrezygnowaliśmy z wydatków związanych z działalnością funkcyjnych członków zarządu. Również jako pierwsi rozpoczęliśmy publikowanie danych finansowych.

4. Działalność na rzecz ekologii i ochrony wód. Od samego początku działalności Koła Grodzkiego zwracaliśmy uwagę na problemy związane z ochroną naszych wód. Jako priorytet przyjęliśmy działania na rzecz ochrony gatunków zagrożonych na naszym terenie: lipienia na wodach górskich i szczupaka na wodach nizinnych.


marzec 2004 - marzec 2005

Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła Jelenia Góra Grodzkie, z dnia 26.03.2004 Zarząd Koła Grodzkiego zobowiązany został do działań których podstawowym celem było podniesienie roli i prestiżu Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie szeroko rozumianej gospodarki i ochrony wód.

Realizacja tego celu obwarowana została wytycznymi szczegółowymi:

 • Przeznaczenie nie mniej niż 30 % środków będących w dyspozycji Koła na cele bezpośrednio związane z zagospodarowaniem i ochroną wód.
 • Ograniczenie do minimum wydatków dotyczących członków Koła pełniących funkcje z wyboru.
 • Bezwzględne egzekwowanie od członków Koła Grodzkiego przestrzegania obowiązującego w zakresie ochrony wód prawa, a także zasad określających funkcjonowanie Polskiego Związku Wędkarskiego.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o wodach okręgu jeleniogórskiego.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Koła Grodzkie.
 • Przyjęcie zasady, że niemożliwe jest finansowanie ze środków koła uczestnictwa członków Koła nie sklasyfikowanych aktualnie w danej dyscyplinie w klasyfikacji ogólnopolskiej bądź okręgowej.
 • Ograniczenie wydatków na sport do poziomu 15 % środków będących w dyspozycji koła.
 • Pozyskanie środków finansowych na działalność sportową ze źródeł pozazwiązkowych.

 • Realizacja zadań postawionych przed Zarządem Koła:

  Koło Grodzkie, w 2004 roku liczyło 409 członków. Pozwoliło nam to na uzyskanie dotacji w wysokości 10749,00 zł.

  Wraz z pozostałą z roku 2003 kwotą 597,15 zł dysponowaliśmy budżetem w wysokości 11346,20 zł. Jest to kwota od której obliczane były zobowiązania finansowe postawione Zarządowi Koła.

  1. Zobowiązanie przeznaczenia 30 % środków na cele bezpośrednio związane z zagospodarowaniem i ochroną ryb zrealizowane zostało poprzez przeznaczenie kwoty 3 500,00 zł na zarybienie. Kwota ta została zadysponowana w budżecie i będzie wykorzystana podczas najbliższych zarybień zbiornika zaporowego wraz z zarybieniami prowadzonymi przez Zarząd Okręgu. Zastrzegamy możliwość zakupu trzech gatunków ryb: szczupaka, jazia lub lina.
  2. zrealizowane zostało poprzez przeznaczenie kwoty 3 500,00 zł na zarybienie. Kwota ta została zadysponowana w budżecie i będzie wykorzystana podczas najbliższych zarybień zbiornika zaporowego wraz z zarybieniami prowadzonymi przez Zarząd Okręgu. Zastrzegamy możliwość zakupu trzech gatunków ryb: szczupaka, jazia lub lina.
  3. Kontrola i ograniczenie do minimum wydatków dotyczących członków koła pełniących funkcje z wyboru. W Kole Grodzkim od początku działalności nie rozliczono ani jednej delegacji, nie rozliczono wyjazdów prywatnymi samochodami, nie rozliczono telefonów ani żadnych innych wydatków dotyczących członków koła pełniących funkcje z wyboru.
  4. W Kole Grodzkim od początku działalności nie rozliczono ani jednej delegacji, nie rozliczono wyjazdów prywatnymi samochodami, nie rozliczono telefonów ani żadnych innych wydatków dotyczących członków koła pełniących funkcje z wyboru.
  5. Bezwzględne egzekwowanie od członków Koła Grodzkiego przestrzegania obowiązującego w zakresie ochrony wód prawa, a także zasad określających funkcjonowanie Polskiego Związku Wędkarskiego. Żaden z członków Koła Grodzkiego nie był karany ani przez sądy koleżeńskie, ani przez sądy powszechne z wymienionych powodów. Z kolei próby zapisania się do Koła Grodzkiego wędkarzy skazanych przez sądy koleżeńskie w innych okręgach, zostały zablokowane poprzez odmowę przyjęcia takich osób. Wynika to z faktu, że każda deklaracja przystąpienia do Koła Grodzkiego spoza terenu naszego okręgu jest ściśle weryfikowana.
  6. Żaden z członków Koła Grodzkiego nie był karany ani przez sądy koleżeńskie, ani przez sądy powszechne z wymienionych powodów. Z kolei próby zapisania się do Koła Grodzkiego wędkarzy skazanych przez sądy koleżeńskie w innych okręgach, zostały zablokowane poprzez odmowę przyjęcia takich osób. Wynika to z faktu, że każda deklaracja przystąpienia do Koła Grodzkiego spoza terenu naszego okręgu jest ściśle weryfikowana.
  7. Prowadzenie działalności informacyjnej o wodach okręgu jeleniogórskiego oraz prowadzenie działalności informacyjnej o funkcjonowaniu Koła Grodzkie.Obydwa zadania realizowane są na bieżąco poprzez internetowy serwis informacyjny.Strona Koła Grodzkiego jest przynajmniej raz w miesiącu aktualizowana. W części informacyjnej obejmuje ona aktualne przepisy obowiązujące na wodach jeleniogórskich, opisuje najważniejsze wydarzenia, zawiera galerię zdjęć i jedyne lokalne forum dyskusyjne. Jest naszą wirtualną wizytówką oglądaną przez wędkarzy z całego kraju. W roku 2004 zanotowaliśmy niemal 8 tyś. wejść, z czego ok. 50 % stanowili użytkownicy odwiedzający stronę po raz pierwszy. Strona budzi zatem zainteresowanie i jest miejscem do którego wędkarze – internauci, chętnie powracają. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie serwisu internetowego, na początku bieżącego roku zarezerwowaliśmy własną domenę grodzkie.pl i w najbliższym czasie strona zacznie funkcjonować pod tym adresem.
   Zadanie prowadzenia działalności informacyjnej prowadziliśmy ponadto poprzez emisję ogłoszeń prasowych informujących naszych wędkarzy o możliwościach dokonywania opłat za wędkowanie, możliwościach zapisu do szkółki wędkarskiej i Karkonoskiego Klubu wędkarskiego.
   Propagowaliśmy także walory naszych jeleniogórskich wód w artykułach Przemysława Jedlińskiego zamieszczonych w “Wiadomościach Wędkarskich” oraz Jarosława Krempy w “Wędkarskim Świecie” oraz na dużych internetowych portalach o tematyce wędkarskiej.
  8. Przyjęcie zasad, że niemożliwe jest finansowanie ze środków koła uczestnictwa członków koła nie sklasyfikowanych aktualnie w danej dyscyplinie w klasyfikacji ogólnopolskiej bądź okręgowej oraz ograniczenie wydatków na sport do poziomu 15 % środków będących w dyspozycji koła stanowiły barierę wydatkowania środków na cele związane z działalnością sportową koła. Zasady te przyjęte zostały ze względu na wędkarzy nie zainteresowanych wędkowaniem wyczynowym i przeznaczaniem dużych kwot ze wspólnych środków na ten cel. Dlatego finansowanie startu zawodników polegało co najwyżej na opłaceniu opłaty startowej i dotyczyło wyłącznie osób odnoszących sukcesy i klasyfikowanych przynajmniej na poziomie okręgowym. Nie rozliczano natomiast: kosztów dojazdów, diet, wyposażenia, itp. Te koszty ponosili sami zainteresowani.
  9. Obydwa zadania realizowane są na bieżąco poprzez internetowy serwis informacyjny.Strona Koła Grodzkiego jest przynajmniej raz w miesiącu aktualizowana. W części informacyjnej obejmuje ona aktualne przepisy obowiązujące na wodach jeleniogórskich, opisuje najważniejsze wydarzenia, zawiera galerię zdjęć i jedyne lokalne forum dyskusyjne. Jest naszą wirtualną wizytówką oglądaną przez wędkarzy z całego kraju. W roku 2004 zanotowaliśmy niemal 8 tyś. wejść, z czego ok. 50 % stanowili użytkownicy odwiedzający stronę po raz pierwszy. Strona budzi zatem zainteresowanie i jest miejscem do którego wędkarze – internauci, chętnie powracają. Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie serwisu internetowego, na początku bieżącego roku zarezerwowaliśmy własną domenę i w najbliższym czasie strona zacznie funkcjonować pod tym adresem. Zadanie prowadzenia działalności informacyjnej prowadziliśmy ponadto poprzez emisję ogłoszeń prasowych informujących naszych wędkarzy o możliwościach dokonywania opłat za wędkowanie, możliwościach zapisu do szkółki wędkarskiej i Karkonoskiego Klubu wędkarskiego. Propagowaliśmy także walory naszych jeleniogórskich wód w artykułach Przemysława Jedlińskiego zamieszczonych w “Wiadomościach Wędkarskich” oraz Jarosława Krempy w “Wędkarskim Świecie” oraz na dużych internetowych portalach o tematyce wędkarskiej. stanowiły barierę wydatkowania środków na cele związane z działalnością sportową koła. Zasady te przyjęte zostały ze względu na wędkarzy nie zainteresowanych wędkowaniem wyczynowym i przeznaczaniem dużych kwot ze wspólnych środków na ten cel. Dlatego finansowanie startu zawodników polegało co najwyżej na opłaceniu opłaty startowej i dotyczyło wyłącznie osób odnoszących sukcesy i klasyfikowanych przynajmniej na poziomie okręgowym. Nie rozliczano natomiast: kosztów dojazdów, diet, wyposażenia, itp. Te koszty ponosili sami zainteresowani.
  10. Pozyskanie środków finansowych na działalność sportową ze źródeł pozazwiązkowych zrealizowane zostało częściowo. Obecna trudna sytuacja gospodarcza na rynku lokalnym i mały rozgłos towarzyszący lokalnym imprezom wędkarskim nie sprzyjały łatwemu pozyskiwaniu sponsorów. Mimo to, upominki dla zwycięzców Muchowych Mistrzostw Koła Grodzkiego i wyżywienie na Spinningowych Mistrzostwach Koła zapewnili sponsorzy.
  11. zrealizowane zostało częściowo. Obecna trudna sytuacja gospodarcza na rynku lokalnym i mały rozgłos towarzyszący lokalnym imprezom wędkarskim nie sprzyjały łatwemu pozyskiwaniu sponsorów. Mimo to, upominki dla zwycięzców Muchowych Mistrzostw Koła Grodzkiego i wyżywienie na Spinningowych Mistrzostwach Koła zapewnili sponsorzy.

  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

  1. Dyscyplina spinningowa.
   W zawodach ogólnopolskich koło reprezentował Rafał Malinowski, który w cyklu Pucharu Polski zajął wspólnie z Kol. Andrzejem Leśnikiem IV miejsce, a indywidualnie znalazł się w trzeciej dziesiątce.

   Ponadto w Spinningowych Mistrzostwach Polski brał udział Kol. Przemysław Jedliński, indywidualny Mistrz Okręgu Jelenia Góra w 2004 roku.

   W okręgowej klasyfikacji w dyscyplinie spinningowej “Wędkarz Roku 2004” członkowie Koła Grodzkiego zajmowali następujące miejsca:
   Przemysław Jedliński - 5 miejsce
   Tomasz Kozar - 18 miejsce
   Jarosław Krempa - 22 miejsce
   Wojciech Gęgotek - 62 miejsce
   Artur Sos - 65 miejsce

   W klasyfikacji 3-letniej zawodnicy z Koła Grodzkiego zajmują następujące miejsca:
   Przemysław Jedliński – 12 miejsce
   Jarosław Krempa – 24 miejsce
   Tomasz Kozar – 44 miejsce
   Wojciech Gęgotek – 87 miejsce
   Artur Sos – 89 miejsce

   Zawodnicy Koła Grodzkiego są klasyfikowani dopiero od 2003 roku, część z nich od 2004 roku. Stąd niskie pozycje w klasyfikacji liczonej od 2002 – 2004 roku.
  2. W zawodach ogólnopolskich koło reprezentował Rafał Malinowski, który w cyklu Pucharu Polski zajął wspólnie z Kol. Andrzejem Leśnikiem IV miejsce, a indywidualnie znalazł się w trzeciej dziesiątce.Ponadto w Spinningowych Mistrzostwach Polski brał udział Kol. Przemysław Jedliński, indywidualny Mistrz Okręgu Jelenia Góra w 2004 roku.W okręgowej klasyfikacji w dyscyplinie spinningowej “Wędkarz Roku 2004” członkowie Koła Grodzkiego zajmowali następujące miejsca:Przemysław Jedliński - 5 miejsceTomasz Kozar - 18 miejsceJarosław Krempa - 22 miejsceWojciech Gęgotek - 62 miejsceArtur Sos - 65 miejsceW klasyfikacji 3-letniej zawodnicy z Koła Grodzkiego zajmują następujące miejsca:Przemysław Jedliński – 12 miejsceJarosław Krempa – 24 miejsceTomasz Kozar – 44 miejsceWojciech Gęgotek – 87 miejsceArtur Sos – 89 miejsceZawodnicy Koła Grodzkiego są klasyfikowani dopiero od 2003 roku, część z nich od 2004 roku. Stąd niskie pozycje w klasyfikacji liczonej od 2002 – 2004 roku.

  3. Dyscyplina muchowa.

  W zawodach ogólnopolskich Koło Grodzkie reprezentowali Koledzy: Marek Ciemny, Przemysław Jedliński. Do największych sukcesów reprezentantów Koła Grodzkiego w 2004 roku należy zaliczyć:
  • tytuł Wicemistrza Polski Kol. Przemysława Jedlińskiego
  • zwycięstwo drużyny Karkonoskiego Klubu Wędkarskiego w składzie: Marek Ciemny, Przemysław Jedliński, Bogdan Janas, w zawodach Puchar Wisły, zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix
  • III miejsce Kol. Przemysława Jedlińskiego w w/w zawodach w klasyfikacji indywidualnej
  Reprezentanci Karkonoskiego Klubu Wędkarskiego w dyscyplinie muchowej, będący członkami Koła Grodzkiego zajmują najwyższe miejsca i są jedynymi zawodnikami z okręgu jeleniogórskiego sklasyfikowanymi w pierwszej pięćdziesiątce zawodników w kraju.  GOSPODARKA I OCHRONA WÓD

  Wobec szeregu negatywnych zjawisk obserwowanych nad naszymi jeleniogórskimi wodami, członkowie Koła Grodzkiego nie mogli pozostać obojętni. Podjęto szereg działań zmierzających do ochrony rybostanu lub przerwania nasilających się negatywnych zjawisk dotykających nasze wody.

  Najważniejsze działania w 2004 roku:

  1. Od początku istnienia Koła Grodzkiego staraliśmy się wywierać presję na organizowanie zawodów wędkarskich na wodach górskich wyłącznie na żywej rybie.
   Nasze starania zostały pozytywnie przyjęte przez władze okręgu i w roku 2004 po raz pierwszy w historii wędkarstwa jeleniogórskiego Muchowe Mistrzostwa Okręgu rozegrane zostały na żywej rybie.
   W tym celu przygotowano specjalne miary, wyszkolono sędziów, oznakowano rzekę i przygotowano regulamin zawodów pod okiem Przemysława Jedlińskiego. Warto podkreślić, że znaczną część pracy i kosztów tych działań pokryli nasi zawodnicy – Przemysław Jedliński i Marek Ciemny, a sposób przeprowadzenia zawodów przyczynił się do podniesienia ich prestiżu i z niewielkimi wyjątkami został pozytywnie oceniony przez wędkarzy.
  2. Zdecydowany sprzeciw naszych zawodników wobec próby obniżenia wymiaru ochronnego okonia podczas zawodów rangi okręgowej oraz jego nagłośnienie, skutkowało wstrzymaniem dążenia do ominięcia obowiązujących przepisów przez działaczy okręgowych.
  3. Mając na uwadze dużą liczbę odwiedzających nasze wody górskie, a w szczególności najbardziej znany odcinek rzeki Bóbr odcinku od zapory w Pilchowicach do jazu we Lwówku Śląskim, członkowie Koła Grodzkiego przygotowali stosowne tablice informacyjne. Potrzeba umieszczenia takich tablic nie była do tej pory zauważana przez władze okręgu. Wymieniony odcinek rzeki wyróżnia się jednak znaczną zmiennością przepisów i często obserwujemy tam niezamierzone popełnianie wykroczeń przez wędkarzy przyjezdnych. Tablice zostały przygotowane dzięki nakładom pracy Marka Ciemnego i oczekują na ich instalację wiosną b.r.
  4. Stan rzeki Bóbr stanowił ponadto podstawę do podjęcia działań na rzecz wymuszonego ograniczenia presji wędkarskiej na najbardziej “przełowionych” odcinkach. Dzięki naszym staraniom wprowadzono w roku bieżącym zakaz połowu lipieni na odcinku od zapory w Pilchowicach do mostu we Wleniu. Jest to pierwszy krok do zrealizowania kompleksowego programu ochrony Bobru, którego ogólne ramy nakreślił Kol. Przemysław Jedliński wiosną 2004 roku. Na razie wprowadzono jedynie zakaz połowu lipieni. Liczymy jednak, że Zarząd Okręgu z pomocą fachowców z zakresu ichtiologii uruchomi dalsze działania jak ochrona, świadome zarybienia i limitowanie dostępu do tej wartościowej wędkarsko wody. Wywieranie stosownej presji na Zarząd Okręgu jest jednym z zadań postawionych przed nowym Zarządem Koła Grodzkiego.
  5. Podejmowano także szereg działań doraźnych i informacyjnych. Między innymi, wraz ze stowarzyszeniem KWI podjęto starania w ograniczeniu wycinki drzew nad Bobrem i ograniczeniem zakresu prac melioracyjnych.
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA

  W uchwale podjętej przed rokiem członkowie Koła Grodzkie wyrażali zaniepokojenie stale malejącą rolą naszego Związku w życiu gospodarczym oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa, upatrując przyczyn takiego stanu wyłącznie po stronie Polskiego Związku Wędkarskiego, a szczególnie:
  - w niedostosowaniu do zmieniającej się rzeczywistości zasad funkcjonowania Związku we wszystkich niemal dziedzinach: prawno – organizacyjnej, gospodarczej i sportowej,
  - niespotykanej w innych organizacjach “tolerancji” dla nieprawidłowości wewnątrz Związku,

  To właśnie tolerancja Polskiego Związku Wędkarskeigo przybrała w ostatnich latach patologiczne rozmiary. Od kilku lat bezskutecznie apelujemy o zdecydowane działania zmierzające do bezwzględnego egzekwowania obowiązującego prawa i karania winnych jego naruszenia bez względu na funkcyjne bądź towarzyskie zależności.
  Przez okres ostatnich dwóch lat Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze nie dokonał praktycznie żadnych działań zmierzających do zablokowania możliwości powtórzenia skandalicznych wydarzeń z 2002 roku.
  Sporadyczne głosy poparcia w tej kwestii płynące z Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze nie dają też szans na realizację naszych postulatów w najbliższym czasie.
  Nadal zatem pozostaje nam wywieranie presji na władze PZW i szerokie informowanie środowiska wędkarskiego o nieprawidłowościach goszczących w Polskim Związku Wędkarskim. Jest to zadanie dla kolejnego Zarządu Koła Grodzkiego.

  Prezes Zarządu Koła Grodzkiego PZW w Jeleniej Górze
  mgr inż. Jarosław Krempa


  Sprawozdanie przedstawione zostało w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
  Członkowie Koła Grodzkiego jednogłośnie udzieli absolutorium Zarządowi.
  Nowo powołany Zarząd przyjął zasadę kontunuowania zasad finansowania, informacji i jawności oraz bezwzględnego sprzeciwu wobec patologii wewnętrz związku.

  Prawa autorskie © Grodzkie PZW Jelenia Góra - dolnośląski serwis wędkarski Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2005-04-09 (9590 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
  Serwis działa od: 21.04.2003 r.

  red. Zarząd Koła PZW Grodzkie

  Wszelkie prawa zastrzeżone

  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Tworzenie strony: 0.05 sekund