Witaj Gość!   [ Logout ]    
Działalność Koła
Dane adresowe - kontakt
 Egzaminy na kartę wędkarską
Nasze finanse

Władze Koła
rozliczenie pracy Zarządu

 Zarząd I kadencji 2003-2005
 Zarząd II kadencji 2005-2009
 Zarząd III kadencji 2009-2013
 Zarząd IV kadencji 2013-2017

Użytkownicy
Witaj, Gość
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: foundationschool
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 528

Na stronie:
Gości: 1
Użytkowników: 0
Razem: 1

Informacje i komunikaty
Wody górskie (info)
 Schemat Pilchowic

Nasi sponsorzy

Kącik Wędkującej Młodzieży

Przyjaciele Grodzkiego

Karkonoski Klub Wędkarski
Recenzje z zawodów
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Katowic
· Spinningowe Grand Prix Polski - Boleń Odry
· Spinningowe Grand Prix Polski - Sandacz Turawy
· Spinningowe Grand Prix Polski - Puchar Sanu

Egzamin na kartę wędkarską.
Zasady prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską w Kole Grodzkim.


Egzaminy prowadzone są w sklepie wędkarskim "U ADASIA" (róg Traugutta i Powstania Styczniowego) oraz siedzibie Koła Grodzkiego (przy ul. Boguslawskiego 4), po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Nr tel. 75 643 88 33

Egzamin odbywa się w następujący sposób:

1. Losowanie testu.
2. Rozwiązywanie testu (czas 20 min).
3. Ocena.
4. Wystawienie zaświadczenia o zdaniu egzaminu - w terminie do 2 dni roboczych od daty poprawnego rozwiązania testu.

Test składa się z 12 pytań, wybranych z ponizszej listy.

PYTANIA EGZAMINACYJNE - pełna lista:

I. Obowiązki wędkarza. 
   
1. Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz ma obowiązek:
a/ zaopatrzyć się w odpowiednie przynęty
b/ ustalić do kogo należy wybrane łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia
c/ odpowiednio przygotować sprzęt używany podczas połowu
   
2. Jeżeli na odcinku rzeki wprowadzony został całoroczny zakaz połowu jakiegoś gatunku ryb wędkarz ma obowiązek:
a/ stosować się do wprowadzonego zakazu jeżeli w pobliżu łowiska znajduje się tablica informacyjna
b/ dowiedzieć się do kogo należy łowisko i stosować do wszystkich wprowadzonych przepisów
c/ nie musi stosować się do zakazu jeżeli nikt go o tym wcześniej nie informował
   
3. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać:
a/ kartę wędkarską  
b/ Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
c/ miarkę do mierzenia złowionych ryb
   
4. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać:
a/ Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
b/ miarkę do mierzenia złowionych ryb
c/ przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb
   
5. Podczas wędkowania: 
a/ nie wolno oddalać się od wędek na odległość większą niż 50 m.
b/ wędki muszą być pod stałym nadzorem
c/ nocą wolno pozostawić wędki na własną odpowiedzialność
   
6. Przy zajmowaniu łowiska pierwszeństwo posiada:
a/ wędkarz starszy wiekiem 
b/ odznaczony działacz PZW 
c/ wędkarz który na łowisko przybył najwcześniej
   
II Zasady wędkowania. 
   
1. Nie wolno stosować jako przynęty:
a/ ikry   
b/ żywych ryb  
c/ martwych ryb  
   
2. Wolno stosować jako przynęta: 
a/ ikrę   
b/ martwą, wymiarową rybę 
c/ martwą, niewymiarową rybę, jeśli została zakupiona w sklepie lub pochodzi z hodowli
   
3. Nie wolno stosować jako przynęty martwej, niewymiarowej ryby:
a/ nigdy   
b/ tylko na wodach stojących 
c/ wolno stosować jeśli została zakupiona w sklepie lub pochodzi z hodowli
   
4. Na odcinku rzeki gdzie dopuszczalne są tylko przynęty sztuczne i roślinne wolno łowić:
a/ na ser   
b/ na rosówkę  
c/ na żywą rybę  
   
5. Na wodach PZW wolno wędkować z brzegu całą dobę:
a/ z wyjątkiem wód górskich 
b/ z wyjątkiem jezior  
c/ z wyjątkiem rzek i zbiorników zaporowych
   
6. Złowione ryby niewymiarowe: 
a/ wolno przechowywać tylko w miękkich siatkach do czasu zakończenia połowu
b/ należy natychmiast wypuścić z zachowaniem należytej ostrożności
c/ można przechowywać w wiaderku, jeżeli mają służyć jako przynęta
   
7. Nadmiar złowionych ryb: 
a/ można sprzedać innym wędkarzom lub osobom znajomym
b/ należy oddać bezpłatnie  
c/ należy wypuścić  
   
8. Nie wolno wędkować w odległości mniejszej od jazu lub zapory niż:
a/ 20 m   
b/ 40 m   
c/ 50 m   
   
9. Łódka używana w celach wędkarskich musi być:
a/ wyposażona w wiosła lub silnik 
b/ długa na min 3,5 m  
c/ zarejestrowana i oznakowana 
   
10. Nie wolno:  
a/ zabijać ryb przed zakończeniem połowu
b/ obcinać głów złowionym rybom przed zakończeniem wędkowania
c/ przechowywać żywych ryb 
   
11. Po złowieniu niewymiarowej ryby:
a/ należy ją ostrożnie wypuścić 
b/ można ją wypuścić lub zabrać jeżeli jest w złym stanie i ma małą szansę na przeżycie
c/ można zabrać jeżeli ma służyć na żywca
   
12. Nie wolno:  
a/ wędkować z mostu  
b/ wędkować w nocy  
c/ wędkować z łodzi  
   
III Łowienie ryb  
1. Łowiąc leszcze na przynętę roślinną wolno używać najwyżej:
a/ jednej wędki  
b/ dwóch wędek  
c/ trzech wędek  
   
2. Do ryb spokojnego żeru nie należy:
a/ lin   
b/ szczupak  
c/ leszcz   
   
3. Do ryb drapieżnych nie należy: 
a/ okoń   
b/ sandacz   
c/ kiełb   
   
4. Pstrąg potokowy należy do ryb: 
a/ spokojnego żeru  
b/ łososiowatych  
c/ okoniowatych  
   
5. Wędkarze łowiący z brzegu ryby metodą gruntową, mają obowiązek zachowania minimalnej odległości:
a/ 10 m   
b/ 25 m   
c/ 50 m   
   
6. Minimalne odległości pomiędzy wędkującymi mogą być zmniejszone:
a/ zawsze gdy zgodzi się na to wędkarz który pierwszy zajął łowisko
b/ zawsze gdy zgodzi się na to wędkarz który pierwszy zajął łowisko, z wyjątkiem wędkowania spod lodu
c/ na żądanie starszego wędkarza 
   
7. Wędkarze łowiący z brzegu drapieżniki na spinning, mają obowiązek zachowania minimalnej odległości:
a/ 15 m   
b/ 25 m   
c/ 50 m   
   
8. Łowiąc metodą spinningową wolno używać:
a/ jednej wędki uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną
b/ jednej wędki przy połowie z brzegu lub dwóch wędek przy połowie z łodzi
c/ jednej wędki uzbrojonej maksymalnie w dwie przynęty
   
9. Łowiąc spod lodu nie wolno: 
a/ łowić ryb drapieżnych 
b/ łowić na żywca 
c/ zanęcać   
   
10. Łowiąc spod lodu nie wolno: 
a/ wykonywać więcej niż 5 otworów 
b/ wykonywać otworów o średnicy większej niż 20 cm
c/ zanęcać   
   
11. Przy połowie na sztuczną muchę wolno stosować najwyżej:
a/ jedną sztuczną muchę 
b/ dwie sztuczne muchy  
c/ dowolną ilość sztucznych much 
   
12. Wymiar ochronny karpia złowionego w rzece Bóbr wynosi:
a/ 30 cm   
b/ 25 cm   
c/ karp nie ma wymiaru ochronnego w rzekach
   
13. Wymiar ochronny klenia wynosi: 
a/ 20 cm   
b/ 25 cm   
c/ 30 cm   
   
14. Wymiar ochronny sandacza w zbiornikach zaporowych wynosi:
a/ 50 cm   
b/ 45 cm   
c/ sandacz nie ma wymiaru ochronnego w zbiornikach zaporowych
   
15. Wymiar ochronny leszcza wynosi:
a/ nie obowiązuje  
b/ 25 cm   
c/ 30 cm   
   
16. Wymiar ochronny pstrąga potokowego wynosi:
a/ nie obowiązuje  
b/ 25 cm   
c/ 30 cm   
   
17. Wymiar ochronny lina wynosi: 
a/ 20 cm   
b/ 25 cm   
c/ 30 cm   
   
18. Wymiar ochronny szczupaka wynosi:
a/ 20 cm   
b/ 45 cm   
c/ 50 cm   
   
19. Wymiar ochronny sandacza wynosi:
a/ 45 cm   
b/ 50 cm   
c/ 60 cm   
   
20. Okres ochronny szczupaka wynosi:
a/ od 1 stycznia do 30 kwietnia 
b/ od 1 grudnia do 1 maja 
c/ od 1 października do 31 grudnia 
   
21. Okres ochronny sandacza wynosi:
a/ od 1 stycznia do 30 kwietnia 
b/ od 1 stycznia do 31 maja 
c/ od 1 stycznia do 31 marca 
   
22. Okres ochronny pstrąga potokowego na Bobrze wynosi:
a/ od 1 września do 31 stycznia 
b/ od 1 grudnia do 1 maja 
c/ od 1 września do 31 grudnia 
   
23. Okres ochronny strzebli wynosi: 
a/ od 1 września do 31 grudnia 
b/ jest pod całkowitą ochroną 
c/ nie ma okresu ochronnego 
   
24. Okres ochronny śliza wynosi: 
a/ od 1 września do 31 grudnia 
b/ jest pod całkowitą ochroną 
c/ nie ma okresu ochronnego 
   
25. Raka błotnego można łowić: 
a/ tylko za pomocą podrywki 
b/ tylko na przynęty roślinne 
c/ nie wolno łowić, gdyż jest pod całkowitą ochroną
   
26. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 2 szczupaki  
b/ 4 pstrągi potokowe  
c/ 2 sumy   
   
27. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 4 szczupaki  
b/ 3 sandacze   
c/ 1 suma   
   
28. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 / można zabrać z łowiska:
a/ 2 szczupaki  
b/ 3 pstrągi potokowe  
c/ 2 sumy   
   
29. Limity ilościowe nie obejmują: 
a/ sandaczy  
b/ krąpi   
c/ lipieni    
   
30. Podczas kontroli wędkarz ma obowiązek:
a/ okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty
b/ przerwać wędkowanie 
c/ bez wezwania okazać dowód osobisty i legitymację PZW
   
31. Bezpośrednio po zakończeniu wędkowania wędkarz ma obowiązek:
a/ uprzątnąć łowisko w promieniu 5 metrów  
b/ uzupełnić rejestr wpisując gatunki, długość i rodzaj zabieranych ryb
c/ uśmiercić i wypatroszyć złowione ryby


UWAGA: Prowadzimy bezpłatne szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowujące do zdania egzaminu na kartę wędkarską. Bliższe informacje pod nr tel. 75 643 88 33.

KOSZT EGZAMINU: 10 złDALSZE POSTĘPOWANIE:

Z otrzymanym zaświadczeniem o zdaniu egzaminu należy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (zależnie od miejsca zamieszkania). Koszt uzyskania karty wędkarskiej to 10 zł, wymagane 1 zdjęcie. Karta wyrabiana jest na poczekaniu.

Po otrzymaniu karty wędkarskiej należy wrócić do sklepu "U ADASIA", gdzie należy wyrobić legitymację PZW i dokonać opłaty z wędkowanie, aby uzyskać zezwolenie na wędkowanie na wodach PZW.

Prawa autorskie © Grodzkie PZW Jelenia Góra - dolnośląski serwis wędkarski Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-04-05 (15579 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©
Serwis działa od: 21.04.2003 r.

red. Zarząd Koła PZW Grodzkie

Wszelkie prawa zastrzeżone

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund